TIN TỨC - SỰ KIỆN

News - Events

Quốc hội thông qua Luật Đo lường

Ngày 11/11/2011, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban .....


Phần mềm hiệu chuẩn

Phần mềm hiệu chuẩn Procal. Phần mềm hiệu chuẩn .....


Viện Đo lường Việt Nam đăng cai tổ chức hội thảo

Ngày 16-9, Hội thảo ASEAN lần thứ 6 (EGM-6) .....